Säännöt

Paloturvallisuus – yleisökisan ja arvonnan säännöt

 1. Arvonnan järjestäjänä toimii Vattenfall Oy, Televisiokatu 4 A, 00240 Helsinki (myöhemmin tässä tekstissä “arvonnan järjestäjä”).
 2. Arvontaan osallistutaan yhteystietolomake täyttämällä.
 3. Suomessa asuvat täysi-ikäiset henkilöt voivat osallistua arvontaan jättämällä yhteystietonsa kilpailusivulla olevaan kaavakkeeseen. Osallistumisaika on 8.2.-24.2.2017. Arvonta suoritetaan helmikuun loppuun mennessä. Kukin osallistuja voi osallistua arvontaan vain kerran. Osallistumisoikeutta ei ole niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa.
 4. Arvonnan palkinnot arvotaan siihen osallistuneiden henkilöiden kesken. Arvonta suoritetaan arvonnan järjestäjän tiloissa, tämän toimesta kuukauden sisällä edellä mainitun arvonta-ajan päättymisestä.
 5. Arvonnan jälkeen voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja palkinnot toimitetaan voittajille. Voittajien nimet ja kotipaikat voidaan julkaista arvonnan järjestäjän internetsivuilla, uutiskirjeessä, sosiaalisessa mediassa tai muissa omissa medioissa ilman erillistä suostumusta tai korvausta.
 6. Arvonnan järjestäjä voi halutessaan käyttää osallistujien lähettämiä vastauksia markkinointitarkoituksiin haluamallaan tavalla, ilman erillistä ilmoitusta, suostumusta tai korvausta.
 7. Arvonnan järjestäjä ei ota vastuuta arvontaa koskevan kampanjasivun tai sosiaalisen median kanavien toimivuudesta eikä osallistumisista, jotka keskeytyvät tai katoavat teknisten ongelmien vuoksi.
 8. Kaikkien vastanneiden joukosta arvotaan kaksi voittajaa ja palkintona voittajille jaetaan Oiva Toikka –design-vaahtosammuttimet (Yhden palkinnon arvo n. 80e). Jokaiseen voittajaan ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai vaihtaa muuhun tavaraan.
 9. Arvonnan järjestäjä maksaa palkinnosta maksettavan arpajaisveron.
 10. Palkinnon voittajat vapauttavat arvonnan järjestäjän kaikesta vastuusta liittyen palkinnon vastaanottamiseen tai käyttöön. Arvonnan järjestäjän kokonaisvastuu kutakin osallistujaa kohtaan ei muuten ylitä sataa (100) euroa. Mainitut vastuunrajoitukset eivät kuitenkaan rajoita kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.
 11. Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja arvonnan järjestäjän päätöksiä. Arvonnan järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.