Vattenfallin Energiaperhe -kilpailun 2016–2017 säännöt

1. Vattenfallin Energiaperhe -kilpailun 2016–2017 järjestäjänä toimii Vattenfall Oy, Televisiokatu 4 A, 00240 Helsinki.

2. Kilpailuun valitaan osallistujiksi kuusi perhettä tai taloutta (jäljempänä ”Energiaperhe”). Kilpailuun voivat hakea mukaan Suomessa asuvat täysi-ikäiset henkilöt lähettämällä asianmukaisesti täytetyn hakemuksen 3.7.2016 mennessä osoitteessa vattenfall.fi/energiaperhe. Vattenfall ei vastaa hakusivun teknisten ongelmien mahdollisesti aiheuttamista ongelmista hakemuksen jättämisessä.

3. Kilpailussa Energiaperheiden mentoreina toimivat Tommi Evilä, Jenni Kokander ja Pekka Pouta. Vattenfallin edustajana toimii Vattenfallin energia-asiantuntija Malkus Lindroos. Energiaperheiden valinnan suorittavat mentorit ja Vattenfallin energia-asiantuntija. Kukin mentori valitsee itselleen kaksi mentoroitavaa perhettä. Valinnat suoritetaan ja niistä ilmoitetaan valituille perheille 31.8.2016 mennessä.

4. Energiaperhe-kilpailuun valittaville ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Valittujen perheiden täysi-ikäisten jäsenten kanssa tehdään erillinen Osallistumissopimus heidän suostuttuaan kilpailuun. Jos valittu perhe kieltäytyy osallistumasta kilpailuun, kilpailun järjestäjällä on oikeus valita perheen tilalle toinen perhe.

5. Valittujen Energiaperheiden nimet ja kuvat julkaistaan Vattenfallin verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa. Lisäksi kaikille hakuun osallistuneille voidaan lähettää tekstiviestillä tai sähköpostilla tieto valinnan tuloksista.

6. Kilpailuaika on 1.10.2016–31.3.2017. Energiaperhe sitoutuu kilpailuun koko kilpailuajaksi.

7. Energiaperheen asunnon tulee olla normaalissa koti- ja asumiskäytössä koko kilpailun ajan. Energiaperheen mentori ja Vattenfallin energia-asiantuntija vierailevat asunnossa 2–3 kertaa kilpailun aikana. Vierailut perheissä kuvataan ja julkaistaan mediassa. Osallistuja myöntää Vattenfallille rajoittamattoman oikeuden käyttää kuvattua materiaalia ja sen osia sekä Energiaperhe-kilpailuun liittyen että muussa Vattenfallin markkinointiviestinnässä.

8. Energiaperheen jäsenten tehtävänä on julkaista sosiaalisessa mediassa säännöllisesti energiankäyttöönsä ja Energiaperhe-kilpailuun liittyviä päivityksiä omalla kustannuksellaan, kuitenkin vähintään kaksi kertaa kuukaudessa kilpailuaikana.

9. Valitun Energiaperheen jäsenten ja samassa taloudessa asuvien edellytetään antavan suostumuksensa nimien, kuvien, videoiden, tekstien, sosiaalisen median päivitysten ja kilpailuun liittyvien toimenpiteiden julkaisuun ja hyödyntämiseen eri medioissa kuten Vattenfallin verkkosivuilla ja Vattenfallin markkinointiviestinnässä. Kilpailuun hakevat ja osallistuvat vastaavat siitä, että heillä on kaikki tekijän- ja muut oikeudet kilpailuun lähettämiinsä ja sosiaalisessa mediassa käyttämiinsä kuviin ja videoihin.

10. Energiaperheen asunnon kulutusta mittaavaa sähkömittaria ja kaukolämpöalueella myös kaukolämpömittaria tulee päästä lukemaan, ja mittarien tulee sijaita wifin tai mobiiliverkon ulottuvilla. Myös kodissa on oltava wifi internet-yhteydellä tai ainakin mobiiliverkko.

11. Vattenfallilla on oikeus saada Energiaperheen asunnon kulutustiedot sähkö- ja kaukolämpöyhtiöltä 1.9.2015 lähtien.

12. Energiaperhe-kilpailun 2016–2017 voittajan valitsee raati, johon kuuluvat kilpailun mentorit sekä Vattenfallin energia-asiantuntija. Mentori ei saa äänestää itse mentoroimaansa Energiaperhettä.

13. Voittajan valinnassa käytetään seuraavia kolmea kriteeriä: Miten perhe on kilpailun aikana omaksunut fiksuja energiankäyttötapoja, miten perhe on pienentänyt energiankulutustaan ja miten perhe on vienyt viestiä fiksumman energiankäytön puolesta.

14. Kaikki Energiaperhe-kilpailijat saavat kilpailun aikana energiankäyttöä koskevaa neuvontaa ja sparrausta omalta mentoriltaan sekä Vattenfallin energia-asiantuntijalta. Kilpailijat saavat kilpailun ajaksi käyttöönsä myös tabletin ja älykotituotteita, jotka jäävät kilpailun päätyttyä Energiaperheen omistukseen. Lisäksi kilpailun voittanut Energiaperhe saa palkinnoksi Vattenfallin energiafiksuja tuotteita ja/tai Vattenfallin valitseman toimittajan kodinkoneita 1000 € arvosta. Vattenfall huolehtii kaikista palkintoon ja muihin laitteisiin liittyvistä veroista.

15. Kilpailuun eivät voi hakea eivätkä osallistua niiden yritysten työntekijät ja heidän perheenjäsenensä, jotka ovat olleet tekemisissä kilpailun järjestelyjen kanssa.

16. Kilpailuun hakeneiden tietoja voidaan käyttää suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti. Hakijalla tai osallistujalla on oikeus myös erikseen jälkikäteen kieltää omien tietojensa käyttö suoramarkkinointiin.

17. Vattenfall voi halutessaan käyttää hakemuksen yhteydessä jätettyjä tietoja ja materiaaleja markkinointitarkoituksiin.

18. Energiaperhe-kilpailun 2016–2017 hakijat ja kilpailijat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä ja Kilpailun järjestäjän päätöksiä. Kilpailun järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.